1. Majitelia
  2. Údržba
  3. Zvolávacia Akcia

NAŠE VOZIDLÁ ZVOLÁVAME, PRETOŽE NÁM NA VÁS ZÁLEŽÍ

Všetky zvolávacie akcie sú bezplatné. V prípade potreby môže byť poskytnuté náhradné vozidlo.
Výrobca vozidiel Toyota zo všetkých dostupných zdrojov kontroluje kvalitu svojich vozidiel po celú dobu ich životnosti. Pokiaľ identifikuje oblasť či diel, kde je možnosť vzniku nesprávnej či nedostatočnej funkcie, preventívne zvolá všetky vozidlá, ktorých sa daná akcia môže týkať.

1. Použite kontrolu zvolávacích akcií alebo sa prihláste do účtu Moja Toyota

Ak chcete zistiť, či sa na vaše vozidlo vzťahuje zvolávacia akcia, zadajte svoje číslo VIN alebo sa prihláste do účtu Moja Toyota.

2. Objednajte sa na servis

Kontaktujte dealera s jednejte si požadovaný termín.

3. Privezte vozidlo na servis

Predajca sa postará o vaše vozidlo a vyrieši problém čo najskôr.

KONTROLA ZVOLÁVACÍCH AKCIÍ

Ak chcete zistiť, či sa na vaše vozidlo vzťahuje zvolávacia akcia, overte si to pomocou čísla VIN, prihláste sa do účtu Moja Toyota alebo sa obráťte na predajcu.

Skôr než začnete, môžu sa vám zísť tieto informácie:

Vaša Toyota

Overte si, či je vaša Toyota súčasťou zvolávacej kampane.

Vaše identifikačné číslo vozidla (VIN)

Tieto informácie nájdete vo svojom vozidle a v dokumente o registrácii vozidla. Je to 17-ciferný alfanumerický kód.

Číslo VIN :

Zavolajte nám

0800 700 400

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Na vozidlách, na ktoré sa vzťahujú bezpečnostné zvolávacie akcie, sa zriedka musí prestať jazdiť. Ak by bolo potrebné, aby ste na svojom vozidle prestali jazdiť, budeme vás priamo kontaktovať.

Zvolávaciu kampaň zvyčajne spúšťa výrobca, aby mohol vyriešiť potenciálne obavy o bezpečnosť produktu. Zvolávať možno všetky druhy výrobkov, napríklad potraviny, hračky, elektrické zariadenia a náradie. Každý rok množstvo výrobcov zvolá milióny vozidiel z rôznych dôvodov. Toyota nie je výnimkou. Záleží nám na bezpečnosti našich zákazníkov, a preto sa snažíme čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zvolávať a opravovať vozidlá.

Majitelia vozidiel budú informovaní listom alebo telefonicky. Okrem toho môžu majitelia použiť nástroj na kontrolu zvolávacích kampaní, ktorý je k dispozícii tu a zistiť, či sa nejaká zvolávacia kampaň týka aj ich vozidla. Stačí zadať identifikačné číslo vozidla (VIN). Majitelia sa prípadne môžu prihlásiť na svoju osobnú stránku (ak majú užívateľský účet a zaregistrovali si doň svoje vozidlo), alebo môžu tieto informácie získať telefonicky od predajcu Toyota.

VIN číslo vášho vozidla je uvedené v technickom preukaze k vozidlu. Je to 17-miestne číslo, ktoré obsahuje písmená a číslice. Nájdete ho aj na samotnom vozidle.

Áno, môžete, ale nového majiteľa musíte informovať, že vozidla sa týka prebiehajúca zvolávacia kampaň.

Hneď ako zistíte, že vášho vozidla sa týka zvolávacia kampaň, odporúčame vám konať rýchlo, aby ste čo najskôr znížili potenciálne riziko.

Nie, úpravy vyžadované zvolávacou kampaňou by mali vykonávať iba licencovaní technici Toyota.

Nie, servis/opravy sú pri zvolávacej kampani bezplatné.

Zistiť to môžete pomocou nástroja na kontrolu zvolávacích kampaní. Prípadne to môže pre vás skontrolovať miestny predajca Toyota.

Záleží to od modelu a povahy zvolávacej kampane. Predajca Toyota vás bude informovať o čase potrebnom na dokončenie prác na vašom vozidle. Ak dôjde k nepredvídaným okolnostiam, môže oprava trvať dlhšie, než bolo plánované, ale v takom prípade vás bude predajca Toyota informovať.

Informujte spoločnosť Toyota a príslušné orgány (ak to vyžaduje zákon), že vozidlo už nevlastníte.

Ak sú vo vašej oblasti už k dispozícii termíny pre konkrétnu zvolávaciu kampaň, môžete si čas rezervovať online alebo zavolať predajcovi Toyota a naplánovať si stretnutie.

Spoločnosť Toyota pred začiatkom výroby starostlivo testuje všetky aspekty každého vozidla. Po dodaní vozidiel Toyota našim zákazníkom pokračujeme v monitorovaní výkonu našich vozidiel prostredníctvom našich vlastných interných procesov spolu so spätnou väzbou od predajcov Toyota a našich zákazníkov. Ak identifikujeme problém, konáme v najlepšom záujme a spustíme zvolávaciu kampaň pre vaše vozidlo.

Nie, neovplyvní. Existuje veľa nezávislých štúdií, ktoré dospeli k záveru, že zvolávacie kampane nemajú takmer žiadny vplyv na mieru znižovania cien vozidiel.

Nie, technici, ktorí vykonávajú opravy vozidla spojené so zvolávacou kampaňou, majú licenciu od spoločnosti Toyota a sú vyškolení podľa najvyšších štandardov, takže vášmu vozidlu sa budú venovať s najvyššou starostlivosťou.

V prípade určitých zvolávacích kampaní vám môže byť ponúknuté náhradné vozidlo. Poplatky za náhradné vozidlá sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, kde prebieha oprava vášho vozidla.

V závislosti od miestnych predpisov vás môže kontaktovať predajca Toyota, ústredie spoločnosti Toyota alebo miestny dopravný úrad vo vašej krajine.

Podľa našich poznatkov prebiehajúca zvolávacia kampaň nemá vplyv na žiadne poistenie motorových vozidiel.