1. Objavte Toyotu
 2. Toyota T-Mate

TOYOTA T-MATE

Bezpečnostný balíček najnovšej generácie

Vozovka je nepredvídateľným miestom, ktoré vodiča každý deň stavia pred nové výzvy. Inteligentné bezpečnostné a jazdné asistenčné systémy Toyota T-Mate sú prvým krokom k autonómnemu riadeniu. Systémy sú vyvinuté tak, aby každá Toyota dorazila bezpečne do cieľa. Podporu vodičov neustále zdokonaľujeme, bez ohľadu na okolnosti.
 • Aygo X
 • Nový Yaris
 • GR Yaris
 • Yaris Cross
 • Nový Yaris Cross
 • Corolla Hatchback
 • Corolla Sedan
 • Corolla TS Kombi
 • Corolla Cross
 • Toyota C-HR
 • Toyota bZ4X
 • Camry
 • Prius
 • Mirai
 • RAV4
 • RAV4 PHEV
 • Highlander
 • Land Cruiser
 • Hilux

Toyota Safety Sense

Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)

Predkolízny bezpečnostný systém dokáže zaznamenať prítomnosť iných vozidiel, chodcov či cyklistov a zabrániť hroziacim zrážkam. Jeho úlohou je upozorniť vodiča zvukovými a vizuálnymi signálmi a pomáhať mu s brzdením. Ak vodič nezabrzdí včas, systém automaticky aktivuje brzdy, aby zabránil zrážke alebo zmiernil jej následky.
Zistite viac (Opens in new window)

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)

Systém monitoruje cestu pred vami a v prístrojovom štíte zobrazuje dôležité informácie – ako napríklad rýchlostné limity alebo zákaz predbiehania. Môže tiež upozorniť vodiča, že porušuje dopravné predpisy.

Zistite viac (Opens in new window)

Inteligentný adaptívny tempomat (iACC)

Tento systém udržiava vopred nastavený minimálny odstup od vozidla vpredu. Ak sa vzdialenosť začne znižovať, systém vozidlo spomalí a napokon aktivuje brzdy a zapne brzdové svetlá. Ak je vozidlo vybavené Systémom rozpoznávania dopravných značiek (RSA), bude tento systém navyše monitorovať maximálnu povolenú rýchlosť na danej trase a navrhovať potrebné úpravy.
Zistite viac (Opens in new window)

Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)

Systém monitoruje vodorovné značenie a udržiava vozidlo v želanej stope pomocou jemných korekčných manévrov, keď vozidlo začne vybočovať z pruhu bez použitia smerového svetla.

Zistite viac (Opens in new window)

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)

Tento systém monitoruje cestu a zaznamenáva predné svetlá prichádzajúcich vozidiel. Pokiaľ rozpozná vozidlo, automaticky vypne diaľkové svetlá a zapne stretávacie svetlá. Keď vozidlá prejdú okolo seba, systém opäť automaticky prepne na diaľkové svetlá. Výsledok? Bezpečnejšia jazda v noci pre vás aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Zistite viac (Opens in new window)

Systém núdzového zastavenia vozidla (EDSS)

Keď systém určitý čas nezaznamená žiadne zásahy do riadenia zo strany vodiča, aktivuje sa výstražná zvuková signalizácia. Pokiaľ by vodič ani následne nereagoval, asistent EDSS postupne spomalí až do úplného zastavenia, pričom vozidlo bezpečne zostáva vo svojom jazdnom pruhu. Pre upozornenie okolitej premávky sa aktivujú výstražné svetlá a zároveň sa odomknú dvere pre jednoduchý prístup záchranných zložiek.
Zistite viac (Opens in new window)

Obmedzovač nežiadúceho zrýchlenia pri nízkych rýchlostiach

Pokiaľ vodič pri jazde nízkou rýchlosťou prudko stlačí plynový pedál pred prekážkou (iné auto, cyklista alebo chodec), systém obmedzí prudké zrýchlenie, aby minimalizoval riziko kolízie.

Online aktualizácie bezpečnostných systémov Toyota Safety Sense (OTA)

Aktualizácie na diaľku (Over The Air) vám umožňujú vylepšiť existujúce alebo pridať nové funkcie balíka Toyota Safety Sense vo vašom aute bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko.

Proaktívny asistent riadenia (PDA) – asistent spomaľovania (DA)

Systém podporuje plynulé spomaľovanie po zložení nohy z plynového pedála a priblížení sa k vpredu idúcemu vozidlu.
Zistite viac (Opens in new window)

Proaktívny asistent riadenia (PDA) – asistent riadenia (SA)

Tento systém pomáha vodičovi, aby neopustil príslušný jazdný pruh. Systém rozpozná blížiacu sa zákrutu a reguluje účinok asistenta riadenia tak, aby vodiča správne naviedol do zákruty.
Zistite viac (Opens in new window)

PARKOVACÍ ASISTENT

Pokročilý parkovací asistent Toyota Teammate Advanced Park

Tento systém ovláda akceleráciu, volant, brzdy a radenie* a pomáha vám bezpečne zaparkovať. Dokonca si pamätá vaše obľúbené parkovacie miesta, ktoré ani nemusia byť ohraničené čiarami alebo vedľa stojacimi objektmi.

* v závislosti od modelu

Zistite viac (Opens in new window)

Panoramatický monitor 360° (PVM)

Parkovanie sa stáva jednoduchším a bezpečnejším vďaka systému, ktorý spojením obrazu zo štyroch kamier vytvára takmer 360° pohľad na okolie vozidla.

 

Upozornenie na dopravu za vozidlom s funkciou automatického brzdenia (RCTAB)

Tento systém pri cúvaní z parkovacieho miesta rozpozná vozidlá blížiace sa zľava alebo sprava, upozorní vás na ne a aktivuje brzdy, aby nedošlo k zrážke.
Zistite viac (Opens in new window)

Inteligentné parkovacie senzory so systémom detekcie prekážok (ICS)

Tento systém upozorní vodiča na prekážky pred alebo za vozidlom a v prípade potreby automaticky zabrzdí, aby zabránil nárazu.
Zistite viac (Opens in new window)

Asistent bezpečného vystupovania (SEA)

Asistent využíva radar systému monitorovania mŕtveho uhla (BSM), aby zabránil otvoreniu dverí, keď sa zozadu blížia vozidlá alebo cyklisti. Ak systém zaznamená možnú kolíziu, na zrkadle a displeji sa zobrazí vizuálna výstraha a zaznie zvukový signál.

Zistite viac (Opens in new window)

Upozornenie na ponechanie pasažierov alebo predmetov na zadných sedadlách (RSRS)

Tento systém upozorní vodiča, pokiaľ na zadnom sedadle zostali cestujúci alebo predmety. Vodič bude upozornený výstrahou na displeji v prístrojovom štíte a v závislosti od modelu sa po zamknutí vozidla spustia aj výstražné svetlá a zvuková výstraha.

PODPORA PRI JAZDE

Systém monitorovania mŕtvych uhlov (BSM)

Systém monitorovania mŕtvych uhlov v spätných zrkadlách upozorňuje na vozidlá, ktoré môžu byť mimo zorného poľa vodiča. Pomáha tak predchádzať kolíziám pri zmene jazdného pruhu či predbiehaní.
Zistite viac (Opens in new window)

Systém adaptívnych diaľkových svetiel (AHS)

Tento systém je navrhnutý tak, aby zabezpečil najlepšiu možnú viditeľnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky pri jazde v noci. Automaticky optimalizuje rozloženie svetlometov zatienením oblasti s protiidúcimi vozidlami, takže vaše diaľkové svetlá neoslňujú ostatných vodičov, no stále vám poskytujú dostatok svetla.
Zistite viac (Opens in new window)

Kamera monitorujúca vodiča (DMC)

Systém využíva kameru umiestnenú nad volantom na sledovanie bdelosti a stavu vodiča. Pokiaľ zistí abnormálny stav, ako je únava, zobrazí sa varovanie. Tieto vstupy sa používajú aj na zvýšenie výkonu systému núdzového zastavenia vozidla (EDSS) vďaka skoršej detekcii nepozornosti.

 

Toyota Smart Connect – udalosti na ceste

Systém upozorňuje vodiča na lokálne nebezpečenstvá, ako sú dopravné nehody alebo námraza, zbieraním informácií od ostatných vodičov a zobrazovaním upozornení na multimediálnom displeji vozidla. V závislosti od typu multimediálneho systému možno hlásiť aj potenciálne nebezpečenstvá, čo prispieva k celkovému zlepšeniu bezpečnosti premávky.

Systém tiesňového volania (eCall)


Keď dôjde k vážnej dopravnej nehode, systém eCall ušetrí vzácne sekundy automatickým vytočením čísla 112 a privolaním pomoci. Systém eCall sa aktivuje pri každom nafúknutí airbagov.

Pomoc je možné kedykoľvek privolať aj pomocou tlačidla, ktoré umožňuje jednoduché spojenie s operátorom, napríklad ak je vodič svedkom nehody.

Upozornenie na dopravu pred vozidlom (FCTA)

Tento systém podporuje vodiča pri približovaní sa nízkou rýchlosťou ku križovatke či vychádzaní z parkovacieho miesta upozornením na vozidlá blížiace sa zľava a sprava pred vozidlom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zistite viac (Opens in new window)

Asistent zmeny jazdného pruhu (LCA)

Systém je prepojený so systémom LTA a pomáha pri zmene jazdného pruhu zásahmi do riadenia, keď je páčka ovládania smerových svetiel mimo základnej polohy.
Zistite viac (Opens in new window)

Núdzový asistent riadenia (ESA) s aktívnym posilňovačom riadenia (AS)

Systém pomáha vodičovi zásahmi do riadenia, aby mu pomohol zvládnuť situáciu v prípade náhlej detekcie prekážky.

 


 • Výstražný systém integrovaný do ambientného LED osvetlenia interiéru

  Ambientné osvetlenie spolupracuje so systémami T-Mate ako dodatočný spôsob upozornenia vodiča. V závislosti od modelu môže spolupracovať so systémami TSS, predkolíznym bezpečnostným systémom (PCS) alebo s asistentom bezpečného vystupovania (SEA).

Automatické rozblikanie zadných výstražných svetiel (ARFHL)

V prípade prudkého brzdenia systém automatickým rozblikaním výstražných svetiel upozorňuje vzdadu idúcich vodičov, ktorí sa približujú vysokou rýchlosťou, na riziko kolízie, vďaka čomu môžu rýchlejšie zareagovať.


Za bezpečnosť jazdy vždy plne zodpovedá vodič.
Systémy pracujú v rámci prevádzkových podmienok a ich obmedzení. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke. Dostupnosť funkcií sa môže líšiť v závislosti od krajiny, modelu vozidla a stupňa výbavy.

ZISTITE VIAC O INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÁCH SPOLOČNOSTI TOYOTA

Hybridná technológia

Batériový elektrický pohon