1. Právne Informácie
  2. Podmienky Používania

PODMIENKY

PRE UŽÍVATEĽA

Pristúpením a používaním stránok TOYOTA ste pristúpili na tieto podmienky bez obmedzenia a výnimiek. Váš prístup na stránky TOYOTA je týmto podrobený týmto podmienkam a rovnako tak všetkým vzťahujúcim sa zákonom. Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. ("TCE-SK")

Web TOYOTA obsahuje informácie vzťahujúce sa k produktom TOYOTA a propagačným kampaniam TOYOTA. Produkty TOYOTA popísané na týchto stránkach sú predajné iba predajcami a servismi autorizovanými Toyotou.

Všetky informácie na týchto stránkach slúžia iba ako orientačné. Tieto stránky nesmú byť používané ako zdroj informácii nahradzujúci autorizovaných predajcov a servisy TOYOTA. Informácie na týchto stránkach nie sú legálne záväzné a nepredstavujú predajnú ponuku.

TCE-SK sa vynasnaží v rámci medzí zaručiť, že informácie na týchto stránkach sú správne a aktuálne, ich presnosť ale nie je zaručená a TCE-SK neprijíma žiadnu zodpovednosť za správnosť, celistvosť či autentickosť akýchkoľvek informácii uvedených na týchto stránkach. Tieto stránky, všetky informácie a materiály v nich obsiahnuté sú Vám poskytnuté také, aké sú a bez akejkoľvek záruky - vyslovenej či implikovanej.

Ceny produktov TOYOTA

Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné . Ceny sú uvedené vrátane DPH 20 %. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku prosím konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail výbavy či cenu. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČ DPH: SK2020453765.

Konfigurátor modelov, filmy, obrázky

Konfigurátor modelov Toyota sa vám snaží v maximálnej možnej miere poskytnúť možnosť zostaviť si a prehliadnuť vozidlo podľa vlastného priania, napriek tomu niektoré kombinácie nemusia byť dostupné, predovšetkým u príslušenstva.

Vyobrazenie vozidla (vozidiel) je iba ilustratívne. Všetky dáta, ceny, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy.

Ceny príslušenstva sú iba orientačné a môžu byť navýšené o dodatočné inštalačné doplnky a cenu za montáž.

Ceny kolies sú uvedené za 4 kusy.


Technické špecifikácie

Údaje o spotrebe pohonných hmôt a o emisiách CO2 zodpovedajú záverom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EU alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade, že máte záujem o kúpu vozidla s európskou špecifikáciou, kontaktujte prosím vášho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty CO2 sa môžu u vášho vozidla odlišovať od tohto merania. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. klimatické podmienky, rýchlostný profil, stav vozovky, dopravná premávka, stav vozidla, osobnosť vodiča, inštalovaná výbava, použité pneumatiky, zaťaženie či počet prepravovaných cestujúcich) ovplyvňujú spotrebu paliva a produkované emisie CO2.


Použitie technológie cookie

TCE-SK využíva technológiu cookie pre zistenie miest, odkiaľ ste prišli na stránky TOYOTA, k registrácii užívateľskej aktivity na stránkach TOYOTA a zhodnotenie a vylepšenie stránok TOYOTA tak, aby pre vás boli prínosnejšími. TCE-SK neregistruje pomocou tejto technológie informácie o jednotlivých užívateľoch - žiadne osobné informácie o Vás nie sú pomocou tejto technológie uchovávané či využívané. Svoj webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby cookies neprijímal či varoval pred ich prijatím.

Osobné dáta/užívateľom zadané dáta

Akékoľvek osobné informácie poskytnuté cez stránky TOYOTA budú použité iba TOYOTOU v záujme zlepšenia služieb TOYOTA - vrátane marketingu.

Copyright, priemyselné a intelektuálne vlastníctvo

Prezentácie a celý obsah týchto stránok vrátane zdrojového kódu pre tvorbu týchto stránok je chránený právami priemyselného a intelektuálneho vlastníctva. Právo užívať informácie (text, obrazové materiály, grafiku) z týchto stránok máte iba pre osobné nekomerčné účely - nesmiete kopírovať, reprodukovať, meniť, posielať, licencovať či publikovať celok či časti za akýmkoľvek účelom bez predchádzajúceho písomného súhlasu TCE-SK okrem prostého prehľadania stránok Vami.

Využitie obrázkov z oficiálnych stránok Toyota na stránkach fan klubov a na osobných stránkach

TCE-SK uznáva charakter Internetu a WWW ako média pre zdieľanie informácii - a tak umožňuje reprodukciu obrazových materiálov zo stránok TOYOTY na osobných stránkach či na stránkach oficiálnych fan klubov za podmienky, že je žiadosť o toto použitie učinená a poslaná na adresu administrátora stránok TOYOTA na info@toyota.sk. Pre vašu informáciu, tu sú kritéria pre posudzovanie prípadných žiadostí:

  • Stránka má neziskové účely;
  • Stránka popisuje značku a výrobky Toyota v dobrom svetle;
  • Stránka neobsahuje neslušné či nelegálne materiály;
  • Obrazový materiál zostane nezmenený (žiadny dodaný text, fotokoláž, zmena farieb, deformácie apod.);
  • Reprodukované môžu byť iba obrazové materiály zobrazujúce produkty Toyota, predovšetkým prvky grafickej úpravy stránok Toyota nesmú byť akokoľvek reprodukované;
  • Množstvo reprodukovaných obrazových materiálov je rozumné a v súlade s účelom osobných či fan klubových stránok;
  • Copyright vlastníka je uvedený takto: 'Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. ("TCE-SK")';
  • Zdroj obrazového materiálu je uvedený vrátane odkazu na stránky Toyota;
  • Užitím obrazového materiálu jednotlivec súhlasí s tým, aby ho TCE-SK kontaktovala za účelom vytrovenia odkazu zo stránok Toyota na jeho stránky.