1. Objavte Toyotu
  2. Novinky
  3. Toyota Hydrogen Factory rozširuje svoje európske aktivity
05-12-2023

Toyota Hydrogen Factory rozširuje svoje európske aktivity

Spoločnosť Toyota Motor Europe (TME) založí miestnu obchodnú prevádzku Hydrogen Factory Europe. Jej úlohou bude priniesť koordinovaný prístup ku komercionalizácii vodíkovej technológie a systémov - od vývoja a výroby až po predaj a popredajné služby.

Toyota očakáva, že Európa sa do roku 2030 stane jedným z najväčších trhov s vodíkovými palivovými článkami na svete, pričom sa bude neustále zvyšovať počet rôznych aplikácií v oblasti mobility a výroby energie. Ďalšie opatrenia v oblasti investícií a regulácií podporujú rozvoj a rast trhu. Patria medzi ne investície v rámci programu Zelená dohoda pre Európu (Green Deal) v hodnote 45 miliárd eur do roku 2027 alebo podpora z Fondu dopravnej infraštruktúry EÚ, ktorý poskytuje 284 miliónov eur - teda približne tretinu svojho rozpočtu - na inštaláciu vodíkových čerpacích staníc.

Nedávno potvrdená revidovaná Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie (REDIII) vyžaduje, aby 42 % vodíka využívaného v priemysle v Európe pochádzalo do roku 2030 z udržateľných zdrojov. Spolu s plánmi na vybudovanie vodíkových čerpacích staníc v minimálnych intervaloch 200 km pozdĺž regionálnych TEN-T koridorov (transeurópska dopravná sieť) sa Európa stavia do centra využívania vodíkovej technológie.

Toyota očakáva, že Európa sa do roku 2030 stane jedným z najväčších trhov s vodíkovými palivovými článkami na svete, pričom sa bude neustále zvyšovať počet rôznych aplikácií v oblasti mobility a výroby energie. Ďalšie opatrenia v oblasti investícií a regulácií podporujú rozvoj a rast trhu. Patria medzi ne investície v rámci programu Zelená dohoda pre Európu (Green Deal) v hodnote 45 miliárd eur do roku 2027 alebo podpora z Fondu dopravnej infraštruktúry EÚ, ktorý poskytuje 284 miliónov eur - teda približne tretinu svojho rozpočtu - na inštaláciu vodíkových čerpacích staníc.

Nedávno potvrdená revidovaná Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie (REDIII) vyžaduje, aby 42 % vodíka využívaného v priemysle v Európe pochádzalo do roku 2030 z udržateľných zdrojov. Spolu s plánmi na vybudovanie vodíkových čerpacích staníc v minimálnych intervaloch 200 km pozdĺž regionálnych TEN-T koridorov (transeurópska dopravná sieť) sa Európa stavia do centra využívania vodíkovej technológie.

Toyota očakáva, že Európa sa do roku 2030 stane jedným z najväčších trhov s vodíkovými palivovými článkami na svete, pričom sa bude neustále zvyšovať počet rôznych aplikácií v oblasti mobility a výroby energie. Ďalšie opatrenia v oblasti investícií a regulácií podporujú rozvoj a rast trhu. Patria medzi ne investície v rámci programu Zelená dohoda pre Európu (Green Deal) v hodnote 45 miliárd eur do roku 2027 alebo podpora z Fondu dopravnej infraštruktúry EÚ, ktorý poskytuje 284 miliónov eur - teda približne tretinu svojho rozpočtu - na inštaláciu vodíkových čerpacích staníc.

Nedávno potvrdená revidovaná Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie (REDIII) vyžaduje, aby 42 % vodíka využívaného v priemysle v Európe pochádzalo do roku 2030 z udržateľných zdrojov. Spolu s plánmi na vybudovanie vodíkových čerpacích staníc v minimálnych intervaloch 200 km pozdĺž regionálnych TEN-T koridorov (transeurópska dopravná sieť) sa Európa stavia do centra využívania vodíkovej technológie.

Thiebault Paquet, viceprezident TME a riaditeľ divízie palivových článkov, povedal: „Európa prejavuje dlhodobú dôveru vo vodík a tú máme aj my. Budeme pokračovať vo vývoji osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel s palivovými článkami. Naďalej tiež rozširujeme naše zameranie na ťažkú nákladnú dopravu, vďaka čomu podporíme rozšírenie životaschopnej vodíkovej infraštruktúry. Naším cieľom je sa ďalej rozvíjať a učiť prostredníctvom testovania v našej vlastnej sieti a s partnermi, ktorí zdieľajú náš prístup.“
Rastúce možnosti aplikácií mobility

Toyota v roku 2015 predstavila prvý sériovo vyrábaný sedan na vodíkové palivové články na svete, model Mirai. Druhá generácia technológie palivových článkov debutovala v nasledujúcej generácii modelu Mirai, ktorý sa začal vyrábať v roku 2020, a začiatkom tohto roka bola v Japonsku predstavená v úplne novom modeli Toyota Crown. Spoločnosť tak potvrdila svoj záväzok vyvíjať osobné automobily na vodíkový pohon.

Okrem výhod dlhého dojazdu a rýchleho tankovania paliva poskytujú elektromobily s palivovými článkami alternatívu s nulovými emisiami tam, kde dobíjanie elektromobilov s batériovým pohonom nie je možné. Toyota preto ďalej rozširuje svoj prieskum smerom k ľahkým úžitkovým vozidlám s palivovými článkami. Začiatkom tohto roka bol predstavený prvý prototyp pick-upu Hilux FCEV s vodíkovým pohonom. Prototyp, ktorý vyrobilo konzorcium pod vedením Toyoty v Spojenom kráľovstve, demonštruje, ako by sa palivový článok dal zabudovať do pick-upu, kde sa vyžaduje vyššia nosnosť a ťažné schopnosti.
Toyota tiež už niekoľko rokov integruje technológiu palivových článkov aj do ťažkej nákladnej dopravy a obdobných aplikácií. Nedávno vstúpila na strategický európsky trh nákladných vozidiel s vozidlami na vodíkový pohon od francúzskeho výrobcu Hyliko a holandskej spoločnosti VDL Groep. Toyota bude používať nákladné vozidlá VDL na vodíkový pohon na dekarbonizáciu svojich vlastných logistických operácií. Toyota tiež rozširuje partnerstvo so spoločnosťou Corvus v Nórsku pre budúce námorné aplikácie, ako sú lode a plavidlá. Okrem toho všetkého bude francúzska spoločnosť GCK, ktorá sa zaoberá čistou mobilitou, využívať moduly palivových článkov Toyota na prestavbu dieselových autobusov na vodíkové vozidlá s nulovými emisiami.
Nová generácia

Na základe svojich rozsiahlych skúseností vyvíja Toyota technológiu vodíkových palivových článkov novej generácie. Vďaka dlhšiemu životnému cyklu a nižším nákladom od nej očakáva špičková výkonnosť. Nová technológia palivových článkov, ktorej uvedenie na trh je naplánované na rok 2026, bude mať menej článkov pri súčasne vyššej energetickej hustote. Očakáva sa, že nový systém palivových článkov bude mať o 20 % dlhší dojazd, zatiaľ čo technický pokrok a zvýšený objem výroby pomôžu znížiť náklady o viac ako tretinu. Ďalší výskum sa zaoberá aj potenciálom modulárnych zásobníkov palivových článkov s rôznym výkonom a konštrukciou palivových nádrží s variabilným tvarom, kompatibilnou s vozidlami rôznych veľkostí.