1. Objavte Toyotu
 2. O nas
 3. Vizia a filozofia spolocnosti

Vízia a filozofia spoločnosti Toyota

Naše základné hodnoty
Naše podnikanie má hrdú históriu a vzrušujúcu budúcnosť. Obe sú postavené na základných hodnotách, ktorými sú úcta k ľuďom a neustále zlepšovanie. Tieto kvality využívame na zabezpečenie našej vízie vytvárania bezpečnej a zodpovednej budúcej mobility pre všetkých, ktorá vytvára šťastie pre všetkých.
 • Naša misia: Šťastie pre všetkých


  Náš predseda Akio Toyoda sa vyjadril, že naše podnikanie by sa malo posunúť od výroby vozidiel k výrobe "Šťastia pre všetkých". V automobilovom priemysle technológie, ako sú elektrifikácia a prepojené, automatizované riadenie, dosahujú výrazný pokrok. Toyota je naďalej odhodlaná vyrábať stále lepšie automobily. Rovnako dôležité je, že vyvíjame riešenia mobility, ktoré pomáhajú každému užívať si život. Týmito spôsobmi prispievame k vytvoreniu lepšej spoločnosti na ďalších 100 rokov a neskôr.

 • Naša vízia: Vytvárame mobilitu pre všetkých


  V rozmanitom a neistom svete sa Toyota snaží zvyšovať kvalitu a dostupnosť mobility. Chceme vytvárať nové možnosti pre celé ľudstvo a podporovať udržateľný vzťah s našou planétou. 

 • Naša cesta vpred

  Od založenia spoločnosti Toyota konáme v súlade s našou filozofiou a hlavnými zásadami s cieľom poskytovať spoľahlivé výrobky a podporovať udržateľný rozvoj spoločnosti. Cesta Toyota je náš jednoduchý rámec na uplatňovanie Hlavných zásad spoločnosti Toyota a budovanie takej spoločnosti, akou chceme byť. Prostredníctvom TPS, známeho výrobného systému Toyota, pracujeme podľa originálnej výrobnej filozofie, ktorej cieľom je eliminovať plytvanie a dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu.

 • Filozofia spoločnosti Toyota

  Naša filozofia Toyota nás viedla k tomu, kde sme dnes, a bude nás viesť aj pri prechode na spoločnosť zameranú na mobilitu. Tento spôsob práce je cenným príspevkom k nášmu poslaniu masovej výroby šťastia.

 • Naše hlavné zásady

  Naše Hlavné zásady sú už dlho základom pre spôsob, akým riadime naše podnikanie. Prvýkrát boli vypracované pri začatí nášho podnikania v roku 1937 a aktualizované v roku 1997 a zostávajú jadrom našej filozofie riadenia.

 • Spôsob Toyota

  Toyota Way využíva naše hlavné zásady na definovanie spôsobu práce pre každého v našom podniku a všade. Automobilový priemysel zažíva transformáciu, ktorá sa uskutočňuje raz za storočie. V minulosti Toyota prešla od výrobcu krosien k výrobcovi automobilov. Teraz sa nanovo pretvárame na spoločnosť zaoberajúcu sa mobilitou.

 • Výrobný systém Toyota

  Spôsob výroby vozidiel je definovaný výrobným systémom Toyota (TPS). Ide o originálnu výrobnú filozofiu, ktorej cieľom je eliminovať plytvanie a dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu - čo sa často nazýva "štíhly" alebo "Just-In-Time" systém.